داستان گروه تحقیقاتی راه سعادت

همیشه به رویاهای خود فکر میکنیم اما به زندگی روزمره خود ادامه میدهیم چون راه رسیدن به آنها را نمی دانیم ما انسانها نمی دانیم که خالق شرایط و زندگی خود هستیم و همیشه با همان باور های همیشگی به حیات خود ادامه میدهیم روزی که من متوجه شدم که خداوند توانایی خلق زندگی خودم را به خودم داده است تصمیم گرفتم که جور دیگری به دنیا و زندگی افراد موفق نگاه کنم.انسانهایی را می‌دیدم که به نظر من از نظر دیدگاههای مذهبی و از نظر توانایی خیلی از من بهتر نبودن اما به خوبی میتوانستن ثروت بسازن بسیار موفق بودن و به راحتی میتوانستن هر چیزی را که میخواهند بدست بیاورند یادم می آید که درخواستی از خدا داشتم که بتوانم به شکل خیلی خوبی روند زندگی خودم را تغییر دهم و ثروت های زیادی بسازم و به رویاهای خودم جامه عمل بپوشانم اما چطور و از چه طریقی نمی دانستم .

فایل های دانلودی

راه سعادت

دوره های آموزشی

روانشناسی کودک