[layerslider_vc id=”2″]

داستان گروه تحقیقاتی راه سعادت

همیشه به رویاهای خود فکر میکنیم اما به زندگی روزمره خود ادامه میدهیم چون راه رسیدن به آنها را نمی دانیم ما انسانها نمی دانیم که خالق شرایط و زندگی خود هستیم و همیشه با همان باور های همیشگی به حیات خود ادامه میدهیم روزی که من متوجه شدم که خداوند توانایی خلق زندگی خودم را به خودم داده است تصمیم گرفتم که جور دیگری به دنیا و زندگی افراد موفق نگاه کنم.انسانهایی را می‌دیدم که به نظر من از نظر دیدگاههای مذهبی و از نظر توانایی خیلی از من بهتر نبودن اما به خوبی میتوانستن ثروت بسازن بسیار موفق بودن و به راحتی میتوانستن هر چیزی را که میخواهند بدست بیاورند یادم می آید که درخواستی از خدا داشتم که بتوانم به شکل خیلی خوبی روند زندگی خودم را تغییر دهم و ثروت های زیادی بسازم و به رویاهای خودم جامه عمل بپوشانم اما چطور و از چه طریقی نمی دانستم .

اما قلبم گواهی میداد که میشود به رویاهای خودم برسم

زمان زیادی طول نکشید که خداوند من را به مسیری هدایت کرد که من دوست داشتم همان اتفاقات بیفتد مسیری که میتوانست عشق ، آرامش، ثروت و خوشبختی را برای من ارمغان بیاورد.متوجه شدم که همه انسانهای موفق دارن از یک سری اصول و قوانین استفاده میکنند اما ناآگاهانه که آنها را به سمت موفقیت های بیشتر می رساند اما من تصمیم گرفتم به طور آگاهانه این اصول را در زندگی خودم اجرا کنم .

اما چطور ؟………..

خداوند من را به سمت قرآن هدایت کرد و نتیجه این هدایت کشف قوانین موفقیت در قرآن شد که با استفاده از این قوانین در زندگی شخصی ام توانستم شرایط زندگی خودم را تغییر دهم

تغییر باورها عامل اصلی موفقیت انسانها

دوباره توسط خداوند هدایت شدم به مسیری که بتوانم باورهای خود را تغییر دهم و نتیجه این تغییر باورها شرایط زندگی من را عوض کرد و تصمیم گرفتم این آموزش ها را با همه انسانها به اشتراک بگذارم تا همه انسانها با خواسته خود و هدایت خداوند به راه سعادت برسند و از رویاهای خود جا نمانند .