تبریک میگم ، خوش آمدید به دوره روابط عاطفی هم اکنون می توانید ویدیو ها و صوت های دوره را بصورت آنلاین مشاهده و دانلود نمایید .

بسیاری از مشکلات به دلیل نداشتن مدیریت رابطه عاطفی به وجود می آید. به این معنی که شما نمی دانید به حالت های مختلف همسرتان، خانواده همسرتان و اطرافیانتان چه واکنشی نشان دهید و چطور آن را مدیریت کنید. بیشترین علت به بن بست رسیدن روابط عاطفی عدم شناخت از یکدیگر است. یا بهتر است بگویم عدم شناخت از اطرافیان.با کمک این دوره بهترین رابطه رو تجربه خواهید کرد .

		
		
برای ارسال دیدگاه و یا ارتباط با ما از واتساپ استفاده کنید
Cresta Help Chat
ارسال از طریق واتس اپ

 

جلسه اول دوره روابط عاطفی

موضوع : جلسه اول

 

تایم جلسه : ۴۸:۴۲ دقیقه

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه دوم دوره روابط عاطفی

موضوع : جلسه دوم

 

تایم جلسه : ۵۳:۰۱ دقیقه

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه سوم دوره روابط عاطفی

موضوع : جلسه سوم

 

تایم جلسه : ۴۳:۲۳ دقیقه

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه چهارم دوره روابط عاطفی

موضوع : جلسه چهارم

 

تایم جلسه : ۳۷:۳۴ دقیقه

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه پنجم دوره روابط عاطفی

موضوع : جلسه پنجم

 

تایم جلسه : ۴۷:۱۰ دقیقه

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه ششم دوره روابط عاطفی

موضوع : جلسه ششم

 

تایم جلسه : ۳۵:۲۱ دقیقه

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه هفتم دوره روابط عاطفی

موضوع : جلسه هفتم

 

تایم جلسه : ۳۸:۲۵ دقیقه

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه هشتم دوره روابط عاطفی

موضوع : جلسه هشتم

 

تایم جلسه : ۳۵:۵۸ دقیقه

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه نهم دوره روابط عاطفی

موضوع : جلسه نهم

 

تایم جلسه : ۴۴:۳۶ دقیقه

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه دهم دوره روابط عاطفی

موضوع : جلسه دهم

 

تایم جلسه : ۴۰:۰۶ دقیقه

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی