تبریک میگم ، هم اکنون می توانید ویدیو ها و صوت های دوره موفق راه رسیدن به ثروت (مقدماتی) را بصورت آنلاین مشاهده و دانلود نمایید .

بسیاری از دوستان با استفاده از این دوره به ما پیام دادن و گفتن واقعا این دوره معجزه زندگیشون بوده و تغییرات اساسی در زندگیشون ایجاد کرده پس فرصت استفاده از این دوره رایگان را از دست ندید.

		
		
برای ارسال دیدگاه و یا ارتباط با ما از واتساپ استفاده کنید
Cresta Help Chat
ارسال از طریق واتس اپ

 

جلسه مقدمه راه رسیدن به ثروت

موضوع : سخنی با دوستان

 

تایم جلسه : ۳۰:۲۳ دقیقه

 

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

فایل PDF (چکاب فرکانسی)

موضوع : فایل PDF (چکاب فرکانسی)

 

دانلود فایل PDF (چکاب فرکانسی)

جلسه اول راه رسیدن به ثروت

موضوع : قوانین جهان هستی

 

تایم جلسه : ۱:۰۴:۰۷ ساعت

 

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه دوم راه رسیدن به ثروت

موضوع : قانون فرکانس

 

تایم جلسه : ۴۷:۲۶ دقیقه

 

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه سوم راه رسیدن به ثروت

موضوع : ذکر

 

تایم جلسه : ۴۹:۴۹ دقیقه

 

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه چهارم راه رسیدن به ثروت

موضوع : ترس

 

تایم جلسه : ۴۴:۴۱ دقیقه

 

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه پنجم راه رسیدن به ثروت

موضوع : قانون فراوانی

 

تایم جلسه : ۳۷:۲۵ دقیقه

 

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه ششم راه رسیدن به ثروت

موضوع : قانون باور ها

 

تایم جلسه : ۵۷:۰۴ دقیقه

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه هفتم راه رسیدن به ثروت

موضوع : قانون جذب و احساس

 

تایم جلسه : ۳۷:۴۳ دقیقه

 

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی

جلسه هشتم راه رسیدن به ثروت

موضوع : قانون تکامل

 

تایم جلسه : ۱:۴۱:۲۱ ساعت

 

دانلود و شنیدن فایل صوتی